Môn Toán Lớp 5: Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán được 1/5 số vải đó. Hỏi:a,cửa hàng đó đã bán bao nhiêu mét vảib,Cửa hàng còn lại ba

Môn Toán Lớp 5:

Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán được 1/5 số vải đó. Hỏi:a,cửa hàng đó đã bán bao nhiêu mét vải

b,Cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán được 1/5 số vải đó. Hỏi:a,cửa hàng đó đã bán bao nhiêu mét vảib,Cửa hàng còn lại ba”

 1. Giải đáp + giải thích
                                   Bài giải
  a) Số mét vải đã bán là:
         40xx1/5=8(m)
  b) Cửa hàng còn lại số mét vải là:
         40-8=32(m)
         Đáp số: 32 mét vải
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  \bb a)
  Số mét vải cửa hàng đã bán đi là:
  40xx1/5=8(m)
  $\\$
  \bb b)
  Số mét vải cửa hàng còn lại là:
  40-8=32(m)
  Đáp số: …

  Trả lời

Viết một bình luận