Môn Toán Lớp 5: Một đơn vị bộ đội đã chuẩn bị gạo cho 120 người ăn trong 50 ngày, nhưng sau đó người của đơn vị lên 200 người. Hỏi số gạo đủ ăn tro

Môn Toán Lớp 5:

Một đơn vị bộ đội đã chuẩn bị gạo cho 120 người ăn trong 50 ngày, nhưng sau đó người của đơn vị lên 200 người. Hỏi số gạo đủ ăn trong bao nhiêu ngày?(mức ăn như nhau)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một đơn vị bộ đội đã chuẩn bị gạo cho 120 người ăn trong 50 ngày, nhưng sau đó người của đơn vị lên 200 người. Hỏi số gạo đủ ăn tro”

  1.  1 người ăn hết số gạo đó trong số ngày là :
                                120 x 50 = 6000 (ngày)
     Số gạo đó đủ ăn trong số ngày là :
                                 6000 : 200 = 30 (ngày)
                                                      Đáp số : 30 ngày 
     

    Trả lời

Viết một bình luận