Môn Toán Lớp 5: một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 0,45 km chiều rộng bằng 4/5 chiều dài tính diện tích khu vườn với đơn vị đo là mét vuông phẩy

Môn Toán Lớp 5:

một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 0,45 km chiều rộng bằng 4/5 chiều dài tính diện tích khu vườn với đơn vị đo là mét vuông phẩy hecta

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 0,45 km chiều rộng bằng 4/5 chiều dài tính diện tích khu vườn với đơn vị đo là mét vuông phẩy”

 1. Nửa chu vi khu đất là:
         0,45:2=0,225(km)
  Chiều dài khu đất:
          (0,225)/(4+5) xx 5=0,125(km)
  Chiều rộng khu đất:
          0,225-0,125=0,1(km)
  Diện tích khu vườn đó là:
          0,125 xx 0,1=0,0125(km^2)
  Đổi: 0,0125km^2=1,25ha
           0,0125km^2=125000m^2
  @ $2k10kaitokid$

  Trả lời
 2. Nửa chu vi là:
  0,45:2=0,225(km)=2,25
  Tổng số phần bằng nhau là:
  5+4=9
  Chiều rộng là:
  225×4:9=100(m)
  Chiều dài là:
  225-100=125(m)
  Diện tích là:
  125×100=12500(m^2)=1,25ha
  Đáp số:..

  Trả lời

Viết một bình luận