Môn Toán Lớp 5: Một miếng đất hình chữ nhật có nữa chu vi đo được 60 m, biết chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta lấy15 phần 100 diện tích đất để

Môn Toán Lớp 5:

Một miếng đất hình chữ nhật có nữa chu vi đo được 60 m, biết chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta lấy15 phần 100 diện tích đất để xây nhà. Tính diện tích đất để xây nhà?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một miếng đất hình chữ nhật có nữa chu vi đo được 60 m, biết chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta lấy15 phần 100 diện tích đất để”

 1.  $\textit{_hngan_}$
  Ta coi chiều rộng là $\text{1}$ phần thì chiều dài là $\text{2}$ phần như thế.
  Chiều rộng miếng đất là :
  $\text{60 : ( 1 + 2 )}$ $\times$ $\text{1 = 20 ( $m$ )}$
  Chiều dài miếng đất là :
  $\text{60 – 20 = 40 ( $m$ )}$
  $\textit{S}$ miếng đất là :
  $\text{20}$ $\times$ $\text{40 = 800 ( $m^2$ )}$
  $\textit{S}$ đất để làm nhà là :
  $\text{800 : 100}$ $\times$ $\text{15 = 120 ( $m^2$ )}$
                       Đáp số  : $\text{120 $m^2$}$.
  $\Rightarrow$ Giải thích ( phần ngoài lề :v ) :
  $\longrightarrow$ Ta có $\text{15% = $\dfrac{15}{100}$}$ và $\text{= 0,15}$, nên nếu bạn thích thì câu cuối phần ( $\textit{S}$ đất để làm nhà ) bạn sẽ có $\text{2}$ cách làm : 
  o Cách $\text{1 :}$ $\text{800}$ $\times$ $\dfrac{15}{100}$ $\text{= 120 ( $m^2$ ) }$
  o Cách $\text{2 : }$ $\text{800}$ $\times$ $\text{0,15 = 120 ( $m^2$ ) }$

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  @ Cách 1 :
  Đổi : 15/100 = 0,15
  Chiều dài miếng đất đó là :
     60 : (2 + 1) xx 2 = 40 (m)
  Chiều rộng miếng đất là :
    60 – 40 = 20 (m)
  Diện tích miếng đất là :
    40 xx 20 = 800 (m^2)
  Diện tích để xây nhà là :
    800 xx 0,15 = 120 (m^2)
        Đáp số : 120m^2
  @ Cách 2 :
  Chiều dài miếng đất đó là :
    60 : (2 + 1) xx 2 = 40 (m)
  Chiều rộng miếng đất là :
    60 – 40 = 20 (m)
  Diện tích miếng đất là :
    40 xx 20 = 800 (m^2)
  Diện tích để xây nhà là :
    800 xx 15/100 = 120 (m^2)
        Đáp số : 120m^2
            #Off

  Trả lời

Viết một bình luận