Môn Toán Lớp 5: Một ô tô giờ đầu đi được 44,6 km giờ thứ 2 đi được 53,5 km, giờ thứ 3 đi được nhiều hơn giờ thứ hai là 10,4 km hỏi trung bình mỗi gi

Môn Toán Lớp 5:

Một ô tô giờ đầu đi được 44,6 km giờ thứ 2 đi được 53,5 km, giờ thứ 3 đi được nhiều hơn giờ thứ hai là 10,4 km hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một ô tô giờ đầu đi được 44,6 km giờ thứ 2 đi được 53,5 km, giờ thứ 3 đi được nhiều hơn giờ thứ hai là 10,4 km hỏi trung bình mỗi gi”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giờ thứ 3 đi được số km là :
  53,5+10,4= 63,9( km)
  Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là
  (44,6+53,5+63,9):3= 54(km)
  Đáp số: 54 km
  #ngocthao817 

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giờ thứ 3 là:53,5+10,4=63,9(km)
  Trung bình mỗi giờ đi được:44,6+53,5+63,9=54 (km)
  Vậy trung bình mỗi giờ ô tô đi được 54 km.
   

  Trả lời

Viết một bình luận