Môn Toán Lớp 5: Một phòng học hình chử nhật có nữa chu vi là 10m . Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài A/ tính diện tích phòng học đó? B/ người ta lát nề

Môn Toán Lớp 5:

Một phòng học hình chử nhật có nữa chu vi là 10m . Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài A/ tính diện tích phòng học đó? B/ người ta lát nền phòng học đó bằng loại gạch men hình vuông có cạnh 40cm . Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền phòng học đó

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một phòng học hình chử nhật có nữa chu vi là 10m . Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài A/ tính diện tích phòng học đó? B/ người ta lát nề”

 1.                          Giải 
  CR là : 
  10 : ( 2+ 3) x 2=4 m
  CD là : 
  10-4=6 m
  Diện tích là : 
  4×6=24 m2= 240000cm2
  Diện tích viên gạch là : 
  40×40=1600 cm2 
  Cần số viên là :” 
  240000 : 1600 =150 viên
  Đ/s : a, 24 m2
  b, 150 viên 
   

  Trả lời

Viết một bình luận