Môn Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 450 m chiều rộng bằng 3/2 chiều dài cứ 50 mét vuông thu được 45 kg cà chua tính số tạ cà chua

Môn Toán Lớp 5:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 450 m chiều rộng bằng 3/2 chiều dài cứ 50 mét vuông thu được 45 kg cà chua tính số tạ cà chua

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 450 m chiều rộng bằng 3/2 chiều dài cứ 50 mét vuông thu được 45 kg cà chua tính số tạ cà chua”

 1. Nửa chu vi là:
  450 : 2 = 225 (m)
  Chiều dài là:
  225 : 5 × 3 = 135 (m)
  Chiều rộng là:
  225 – 135 = 90 (m)
  Diện tích là:
  135 × 90 = 12150 (m^2)
  Đổi: 45 kg = 0,45 tạ
  Thu được số tạ cà chua là:
  12150 : 50 × 0,45 = 109,35 (tạ)
  Đáp số: 109,35 tạ

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giải: 
  Nửa chu vi thửa ruộng là: 
  450 : 2 =225(m)
  Chiều rộng là: 
  225 : (3+2) x 2 = 90(m)
  Chiều dài là: 
  225-90 =135(m)
  Diện tích thửa ruộng là: 
  90 x 135 = 12150(m$^2) 
  Số tạ cà chua thu được trên thửa ruộng là: 
  12150 : 50 x45= 10935(kg) = 109,35 tạ cà chua. 
  Vậy, trên thửa ruộng đó thu được 109,35 tạ cà chua 

  Trả lời

Viết một bình luận