Môn Toán Lớp 5: Người ta trồng lúa trên một thửa ruộng HCN có chu vi là 200m ,chiều rộng bằng 1/3 chiều dài Tính diện tích thửa ruộng đó bằng

Môn Toán Lớp 5:

Người ta trồng lúa trên một thửa ruộng HCN có chu vi là 200m ,chiều rộng bằng 1/3 chiều dài

Tính diện tích thửa ruộng đó bằng mét vuông và hét-ta

Biết rằng cứ 100m vuông thì thu hoạch được 53kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Người ta trồng lúa trên một thửa ruộng HCN có chu vi là 200m ,chiều rộng bằng 1/3 chiều dài Tính diện tích thửa ruộng đó bằng”

 1. $\text{Answer:}$
  $a)$ Nửa chu vi thửa ruộng đó là:
    200 : 2 = 100 ( m )
  Tổng số phần bằng nhau là:
    1 + 3 = 4 ( phần )
  Chiều dài thửa ruộng đó là:
    100 : 4 xx 3 = 75 ( m )
  Chiều rộng thửa ruộng đó là:
    100 – 75 = 25 ( m )
  Diện tích thửa ruộng đó là:
    75 xx 25 = 1875 ( m^2 ) = 0,1875ha
  $b)$ Thửa ruộng đó thu hoạch được số tấn thóc là:
    1875 xx 53 : 100 = 993,75 ( kg ) 0,99375 tấn thóc 
          Đáp số: $a)$ 1875m^2 và 0,1875ha
                       $b)$ 0,99375 tấn thóc
    @Aw

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  text{nửa chu vi thửa ruộng là :
  200 : 2 = 100  ( m )
  text{chiều dài thửa ruộng là :
  100 : ( 3 + 1 ) xx 3 = 75 ( m )
  text{chiều rộng thửa ruộng là :
  100 – 75 = 25 ( m )
  text{a)Diện tích thửa ruộng là :
  75 xx 25 = 1875 ( m^2)
  text{thửa ruộng đó thu hoạch được số tấn thóc là :
  1875 : 100 xx 53 = 993,75 ( kg )
  text{đổi : 993 , 75 kg  = 0,99375 tấn
  text{Đáp số : ……
  @hk10 

  Trả lời

Viết một bình luận