Môn Toán Lớp 5: Người ta trồng mía trên môt khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 110m, chiều dài hơn chiều rộng 50m A.Tính diện tích khu đất đ

Môn Toán Lớp 5:

Người ta trồng mía trên môt khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 110m, chiều dài hơn chiều rộng 50m

A.Tính diện tích khu đất đó

B.Biết rằng trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 350kg mía. Hỏi trên cả khu đất đó người ta thu hoạch được bao nhiêu kg mía?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Người ta trồng mía trên môt khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 110m, chiều dài hơn chiều rộng 50m A.Tính diện tích khu đất đ”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài của khu đất đó là :
  110 + 50 = 160 (m)
  a) Diện tích của khu đất đó là :
  160 xx 110 = 17600 (m^2)
  b) Số mía trên cả khu đất đó người ta thu hoạch được là :
  17600 : 100 xx 350 = 61600 (kg)
  Đáp số : a) 17600 m^2; b) 61600 kg mía

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a) Chiều dài khu đất là
  110 + 50 = 160 (m)
  Diện tích khu đất là
  160xx110 = 17600 (m^2)
  b) Cả khu đất thu được số kg mía là
  17600 : 100 xx 350 = 61600 (kg)
  Đáp số : a)17600m^2
                b)61600kg mía
   

  Trả lời

Viết một bình luận