Môn Toán Lớp 5: Nhân dịp năm mới, mẹ mua cho Lan 42 quyển cả sách và vở. Biết rằng số sách bằng 3/4 số vở. Tìm số sách và số quyển vở mẹ mua cho Lan

Môn Toán Lớp 5:

Nhân dịp năm mới, mẹ mua cho Lan 42 quyển cả sách và vở. Biết rằng số sách bằng 3/4 số vở. Tìm số sách và số quyển vở mẹ mua cho Lan

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Nhân dịp năm mới, mẹ mua cho Lan 42 quyển cả sách và vở. Biết rằng số sách bằng 3/4 số vở. Tìm số sách và số quyển vở mẹ mua cho Lan”

 1. Tổng số phần bằng nhau là:
  3+4=7 (phần)
  Số sách mẹ mua cho Lan là:
  42:7xx3=18 (quyển)
  Số vở mẹ mua cho Lan là:
  42-18=24 (quyển)
          Đáp số: 18 quyển sách; 24 quyển vở

  Trả lời

Viết một bình luận