Môn Toán Lớp 5: Nước biển chúa 4% muối. Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu gam nước lã vào 24 kg nước biển để được 1 loại nước chứa 3% muối

Môn Toán Lớp 5:

Nước biển chúa 4% muối. Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu gam nước lã vào 24 kg nước biển để được 1 loại nước chứa 3% muối

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Nước biển chúa 4% muối. Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu gam nước lã vào 24 kg nước biển để được 1 loại nước chứa 3% muối”

 1. 4% số kg muối là
  500: 100x 4 = 20(kg)
  Số kg nước lã để được 1gam dung dịch 2,5%muối là
  20 x 100 : 2,5 = 800 (kg)
  cần phải đổ thêm bao nhiêu kg nước lã vào 500kg nước biển để được nước biển chứa 2,5% muối là
  800 – 500 = 300(gam)
  Đáp số : 800 gam

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   6000 gam
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta thấy 24 kg nước biển chứa 4% muối nên suy ra 6 kg nước biển chứa 1% muối. Vậy ta cần cho thêm 6000 gam nước lã vào 24 kg nước biển để được 1 loại nước chứa 3% muối.

  Trả lời

Viết một bình luận