Môn Toán Lớp 5: Số thập phân gồm 8 trăm,7đơn vị và 3 phần nghìn viết là:-..

Môn Toán Lớp 5:

Số thập phân gồm 8 trăm,7đơn vị và 3 phần nghìn viết là:……

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Số thập phân gồm 8 trăm,7đơn vị và 3 phần nghìn viết là:-..”

 1. Số thập phân gồm 8 trăm, 7 đơn vị và 3 phần nghìn viết là: 807,003
  Theo đề bài ta có:
  – Lần lượt xác định vị trí:
  Trăm  |  Chục  | Đơn vị , Phần mười  |  Phần trăm  |  Phần nghìn   
     8      |     0      |    7        |          0            |       0              |       3
  – Phần có số 0 là đề bài không đưa ra, không có.
  _________________________________________________________________________
  @ Áp dụng:
  Trăm => Chục => Đơn vị , Phần mười =>  Phần trăm => Phần nghìn

  Trả lời
 2. Số thập phân gồm : 8 trăm , 7 đơn vị , 3 phần nghìn viết là : 807,003
   ***
  + Lấy dấu ” , ” làm chuẩn .
  + Ta có : 
  8 trăm , 7 đơn vị viết trước dấu phẩy .
  – Vì hàng chục không có nên ta viết hàng chục là 0 .
  + Ta có :
  8 trăm , 7 đơn vị viết là : 807
  + Ta có :
  3 phần nghìn viết sau dấu phẩy .
  – Vì hàng phần mười và hàng phần trăm không có nên hàng phần mười ta viết số 0 và hàng phần trăm ta cũng viết thành số 0 .
  + Ta có :
  3 phần nghìn viết là : 003 
  Vậy số thập phân gồm : 8 trăm , 7 đơn vị , 3 phần nghìn viết là : 807,003 .
  @O_ri

  Trả lời

Viết một bình luận