Môn Toán Lớp 5: Theo dự tính xưởng dệt phải làm trobg 12 ngày, mỗi ngày dệp được 450 sản phẩm thì mới hoàn thành kế hoạch.Do cải tiến kĩ thuật,mỗi n

Môn Toán Lớp 5:

Theo dự tính xưởng dệt phải làm trobg 12 ngày, mỗi ngày dệp được 450 sản phẩm thì mới hoàn thành kế hoạch.Do cải tiến kĩ thuật,mỗi ngày xưởng đó dệt được 600 sản phẩm. Hỏi xưởng dệt làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Theo dự tính xưởng dệt phải làm trobg 12 ngày, mỗi ngày dệp được 450 sản phẩm thì mới hoàn thành kế hoạch.Do cải tiến kĩ thuật,mỗi n”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số sản phẩm để hoàn thành kế hoạch là 
                   12*450=5400 sản phẩm 
  cần số ngày để hoàn thành xong kế hoạch là 
                    5400/600=9 ngày 
  tự đáp số nhé bạn

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   Số sản phẩm xưởng đó phải dệt là:
       12xx450=5400(sản phẩm)
   Số ngày xưởng đó cần phải dệt là:
       5400:600=9(ngày)
         Đáp số:…
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận