Môn Toán Lớp 5: Tìm một số biết lấy số đó nhân với 0,25 rồi cộng với 75 thì cũng kết quả khi lấy số đó chia 0,25 rồi trừ đi 75Em cần gấp các

Môn Toán Lớp 5:

Tìm một số biết lấy số đó nhân với 0,25 rồi cộng với 75 thì cũng kết quả khi lấy số đó chia 0,25 rồi trừ đi 75

Em cần gấp các anh chị đừng giải a,b hay x cô giáo em ko cho làm vậy vẽ sơ đồ giúp em

Cảm ơn

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Tìm một số biết lấy số đó nhân với 0,25 rồi cộng với 75 thì cũng kết quả khi lấy số đó chia 0,25 rồi trừ đi 75Em cần gấp các”

 1. Gọi số cần tìm là a , ta có :
  a x 0,25 + 75 = a : 0,25 – 75 
  Khi chia cho 0 ,25 thì cũng bằng nhân với 4 , vậy ta có hiệu số phần :
    4 – 0,25 = 3,75 ( phần )
  Giá trị 1 phần :
    ( 75 + 75 ) : 3,75 = 40 
  Số đó là :
    40 x 4 = 160 
  Vậy a là 160
  Xin câu trả lời hay nhất và 5 sao
  $#thanhnhat28082011$

  Trả lời

Viết một bình luận