Môn Toán Lớp 5: Tìm một số biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó một chữ số 0 thì ta được số mới hơn số phải tìm là 6417.Giúp em với

Môn Toán Lớp 5:

Tìm một số biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó một chữ số 0 thì ta được số mới hơn số phải tìm là 6417.

Giúp em với

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Tìm một số biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó một chữ số 0 thì ta được số mới hơn số phải tìm là 6417.Giúp em với”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khi viết thêm vào bên phải số đó một chữ số 0 thì số đó gấp lên 10 lần
  Theo bài ra, ta có sơ đồ:
  Số mới :     10 phần
  Số cần tìm: 1 phần
  Số cần tìm là:
   6417 : (10-1)x 1 = 713
  Vậy số cần tìm là 713
   

  Trả lời
 2.                                           Giải :
  Khi viết thêm vào bên phải số đó một chữ số 0thì số đó sẽ gấp lên 10 lần .
  Ta có sơ đồ :
  Số lớn : |—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|
  Số bé :  |—-|
  Hiệu số phần bằng nhau là :
  10-1=9 ( phần )
  Số cần tìm là :
  6417:9xx1=713 
  Vậy số cần tìm là : 713 .
  Đáp số : 713 .
  @O_ri

  Trả lời

Viết một bình luận