Môn Toán Lớp 5: Tổng của 2 số là 396. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó

Môn Toán Lớp 5:

Tổng của 2 số là 396. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Tổng của 2 số là 396. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó”

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng số phần bằng nhau là:
  10+1=11(phần)
  Số thứ nhất là:
  396 : 11=36
  Số thứ hai là
  36 x 10=360
  Đáp số: số thứ nhất:36
               số thứ 2: 360
   Chúc bạn học tốt!

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai
  => Số thứ 2 gấp 10 lần số thứ 1
  Ta có sơ đồ :
  Số thứ 1 : |—|
  Số thứ 2 : |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
  Tổng : 396
  Số thứ 1 là :
  396 : ( 10 + 1 ) xx 1 = 36
  Số thứ 2 là :
  396 – 36 = 360
  Đáp số : Số thứ 1 : 36
                 Số thứ 2 : 360

  Trả lời

Viết một bình luận