Môn Toán Lớp 5: Trong số thập phân 635,249 giá trị chữ số 6 gấp giá trị chữ số 2 là-. lần

Môn Toán Lớp 5:

Trong số thập phân 635,249 giá trị chữ số 6 gấp giá trị chữ số 2 là….. lần

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Trong số thập phân 635,249 giá trị chữ số 6 gấp giá trị chữ số 2 là-. lần”

 1. Giải đáp:
  3000 lần
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chữ số 6 trong số có giá trị là : 600
  Chữ số 2 trong số có trá trị là : 0,2
  Chữ số 6 gấp giá trị chữ số 2 là :
  600 : 0,2 = 3000 (lần)
  Đáp số : 3000 lần

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  =>3000 lần.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giá trị chữ số 6:600
  Giá trị chữ số 2:2/10=0,2
  Giá trị chữ số 6 gấp giá trị chữ số 2 trong số thập phân đó số lần là:
  600/(0,2)=3000\ ( lần )
  Đáp số: 3000 lần.

  Trả lời

Viết một bình luận