Môn Toán Lớp 5: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:a)78,9dm=…cmb)3kg=…tấnc)9m²35dm²=…m²d)2/5 ha=…m²

Môn Toán Lớp 5:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a)78,9dm=…cm

b)3kg=…tấn

c)9m²35dm²=…m²

d)2/5 ha=…m²

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:a)78,9dm=…cmb)3kg=…tấnc)9m²35dm²=…m²d)2/5 ha=…m²”

 1. a)78,9dm=789cm(1cm = 10dm ; 78,9 x 10 = 789cm)
  b)3kg=0,003 tấn(1 tấn = 0$\frac{1}{1000}$ kg , 3kg = 0$\frac{3}{1000}$ =0,003kg)
  c)9m²35²dm=9,35m²(35dm²=$\frac{35}{100}$ 9m²35dm² = 9$\frac{35}{100}$ )
   d)$\frac{2}{5}$ ha = 4000m²(1ha =10 000m² , $\frac{2}{5}$ ha = 10 000 x $\frac{2}{5}$ = 4000m²)
  $Xin$ $hay$ $nhất$

  Trả lời

Viết một bình luận