Môn Toán Lớp 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm3,5kg=…g4,6tấn=…tạ2,01tấn=…kg12,003kg=…g9,5m=…cm1,

Môn Toán Lớp 5:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

3,5kg=…g

4,6tấn=…tạ

2,01tấn=…kg

12,003kg=…g

9,5m=…cm

1,7dm=…mm

2,001m²=…cm²

5,8ha=…m²

0,05hm²=…m²

21,1km²=…ha

1,05km=…m

60,03m=…cm

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm3,5kg=…g4,6tấn=…tạ2,01tấn=…kg12,003kg=…g9,5m=…cm1,”

 1. 3,5kg=3500 g
  4,6tấn=46 tạ
  2,01tấn=2010 kg
  12,003kg=.12003 g
  9,5m=950 cm
  1,7dm=1070 mm
  2,001m²=20010cm²
  5,8ha=580000 m²
  0,05hm²=500 m²
  21,1km²=2110 ha
  1,05km=1050 m
  60,03m=6003 cm
  $#linhnguyen12410#$

  Trả lời
 2. Giải đáp: +Lời giải và giải thích chi tiết:
   3,5 kg = 3500 g
  4,6 tấn = 46 tạ
  2,01 tấn = 2010 kg
  12,003 kg = 12003 g
  9,5 m = 950 cm
  1,7 dm= 170 mm
  2,001 m^2 = 20010 cm^2
  5,8 ha = 58000 m^2
  0,05 hm^2= 50 m^2
  21,1 km^2 = 211 ha
  1,05 km = 1050 m
  60, 03 m = 6003 cm
  _____________
  * Áp dụng:
  1 kg = 1000g
  1 tấn = 10 tạ
  1m = 100 cm
  1 dm = 100 mm
  1m^2 = 10000 cm^2
  1 ha = 10000 m^2
  1 hm^2 = 10000 m^2
  1 km^2 = 10 ha
  1 km = 1000 m

  Trả lời

Viết một bình luận