Môn Toán Lớp 5: Viết số thích hợp vào chỗ trống 5,2dm²=…cm²520m²=…dam²12m²34cm²=…m²3ha35m²=…ha2m34cm=…d

Môn Toán Lớp 5:

Viết số thích hợp vào chỗ trống

5,2dm²=…cm²

520m²=…dam²

12m²34cm²=…m²

3ha35m²=…ha

2m34cm=…dm

Giải thích

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Viết số thích hợp vào chỗ trống 5,2dm²=…cm²520m²=…dam²12m²34cm²=…m²3ha35m²=…ha2m34cm=…d”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  5,2dm^2 = 5,2 xx 100 = 520cm^2
  520m^2 = 520 : 100 = 5,2dm^2
  12m^2 34cm^2 = 12 + 0,0034 = 12, 0034m^2
  3ha 35m^2 = 3 + 0,0035 = 3, 0035ha
  2m 34cm = 20 + 3,4 = 23,4dm
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  5,2 dm^2 = 520 cm^2
  520 m^2 = 5,2 dam^2
  12m^2 34 cm^2 = 12,0034 m^2
  3 ha 35 m^2 = 3,0035 ha
  2 m 34 cm = 23,4 dm
  text{*Áp dụng :
  1 dm^2 = 100 cm^2
  1 m^2 = 0,01 dam^2
  1 cm^2 = 0,0001 m^2
  1 m^2 = 0,0001 ha
  1 m = 10 dm
  1 cm = 0,1 dm
  @hk10 

  Trả lời

Viết một bình luận