Môn Toán Lớp 5: quy đồng mẫu số của ba ps 7/9,8/15,2/45 với mẫu số chung nhỏ nhất ta được tổng của các tử số là bn?

Môn Toán Lớp 5: quy đồng mẫu số của ba ps 7/9,8/15,2/45 với mẫu số chung nhỏ nhất ta được tổng của các tử số là bn?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: quy đồng mẫu số của ba ps 7/9,8/15,2/45 với mẫu số chung nhỏ nhất ta được tổng của các tử số là bn?”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  MSC nhỏ nhất là 45
  Vì 45 chia hết cho các mẫu số 9;15;45
  45:9=5
  45:15=3
  45:45=1
  7/9 =(7xx5)/(9xx5)=35/45
  8/15= (8xx3)/(15xx3)= 24/45
  2/45= (2xx1)/(45xx1)= 2/45
  Tổng của các tử số =35 + 24 + 2 = 61
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   Ta có : Mẫu số chung nhỏ nhất của các phân số trên là: 45
  => $\dfrac{7}{9}$ = $\dfrac{7 × 5}{9×5}$= $\dfrac{35}{45}$
  =>$\dfrac{ 8}{15}$ = $\dfrac{8×3}{15×3}$= $\dfrac{24}{45}$
  $\dfrac{2}{45}$ ta giữ nguyên( vì mẫu là 45)
  => Tổng các tử số là: 35 + 24 + 2 = 61
   

  Trả lời

Viết một bình luận