Môn Toán Lớp 5: sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé 9,31 9,8 9,08 8,09 9,13 8,89 sos mn giúp em với

Môn Toán Lớp 5: sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé
9,31 9,8 9,08 8,09 9,13 8,89
sos mn giúp em với

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé 9,31 9,8 9,08 8,09 9,13 8,89 sos mn giúp em với”

Viết một bình luận