Môn Toán Lớp 5: tìm 5 số thập phân ở giũa 3,5 và 3,6

Môn Toán Lớp 5: tìm 5 số thập phân ở giũa 3,5 và 3,6

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: tìm 5 số thập phân ở giũa 3,5 và 3,6”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  text{Gọi số cần tìm là x
  text{Ta có : 3,5 < x < 3,6
  text{Thì x = 3,51 ; 3,52 ; 3,53 ; 3,54 ; 3,55 ; …….}
  text{Mà cần tìm 5 số nên :
  =>text{x = 3,51 ; 3,52 ; 3,53 ; 3,54 ; 3,55}
  @hk10

  Trả lời

Viết một bình luận