Môn Toán Lớp 5: tìm số tự nhiên a biết rằng :a chia hết 12,a chia hết 28,a chia hết chổ và 150

Môn Toán Lớp 5: tìm số tự nhiên a biết rằng :a chia hết 12,a chia hết 28,a chia hết chổ và 150<a<300

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: tìm số tự nhiên a biết rằng :a chia hết 12,a chia hết 28,a chia hết chổ và 150<a<300”

Viết một bình luận