Môn Toán Lớp 5: . Tìm x, y để số ¯1x47y chia chia hết cho 2, chia 5 dư 3 và chia 9 dư 5.

Môn Toán Lớp 5: . Tìm x, y để số ¯1x47y chia chia hết cho 2, chia 5 dư 3 và chia 9 dư 5.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: . Tìm x, y để số ¯1x47y chia chia hết cho 2, chia 5 dư 3 và chia 9 dư 5.”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Do \overline{1x47y} chia hết cho 2 nên y in {0; 2; 4; 6; 8}
  Mà \overline{1x47y} chia cho 5 dư 3->y=8
  Ta có: 1+x+4+7+8=x+20
  Để x+20 chia 9 dư 5 thì x=3
  Vậy x=3; y=8

  Trả lời

Viết một bình luận