Môn Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 450.6565.350 b) 36 – 6 . (50+50)

Môn Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 450.6565.350
b) 36 – 6 . (50+50)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 450.6565.350 b) 36 – 6 . (50+50)”

Viết một bình luận