Môn Toán Lớp 5: tính bằng cách thuận tiện nhất : b) 7/15 + 9/16 + 8/15 + 7/16

Môn Toán Lớp 5: tính bằng cách thuận tiện nhất : b) 7/15 + 9/16 + 8/15 + 7/16

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: tính bằng cách thuận tiện nhất : b) 7/15 + 9/16 + 8/15 + 7/16”

 1. Giải đáp:
   2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   7/15 + 9/16 + 8/15 + 7/16
  = ( 7/15 + 8/15) + ( 9/16 + 7/16)
  =        15/15        +           16/16
  =           1            +                1
  =                          2

  Trả lời

Viết một bình luận