Môn Toán Lớp 5: tính bằng cách thuận tiện nhất : b) 7/15 + 9/16 + 8/15 + 7/16

Môn Toán Lớp 5: tính bằng cách thuận tiện nhất : b) 7/15 + 9/16 + 8/15 + 7/16

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: tính bằng cách thuận tiện nhất : b) 7/15 + 9/16 + 8/15 + 7/16”

Viết một bình luận