Môn Toán Lớp 5: Tính nhanh: 2006 x2005-1/2004×2006+2005 giúp em với ạ,mai thi rồi

Môn Toán Lớp 5: Tính nhanh: 2006 x2005-1/2004×2006+2005 giúp em với ạ,mai thi rồi

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Tính nhanh: 2006 x2005-1/2004×2006+2005 giúp em với ạ,mai thi rồi”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   (2006 xx 2005 – 1)/(2004 xx 2006 + 2005)
  = (2006 xx (2004 + 1) – 1)/(2004 xx 2006 + 2005)
  = (2006 xx 2004 + 2006 – 1)/(2004 xx 2006 + 2005)
  = (2006 – 1)/2005
  = 2005/2005 = 1
  @ngocdiep

  Trả lời
 2. $\dfrac{2006\times 2005-1}{2004\times 2006+2005}\\
  =\dfrac{2006\times \left(2004+1\right)-1}{2004\times 2006+2005}\\ =\dfrac{2006\times 2004+2006\times 1-1}{2004\times 2006+2005}\\ =\dfrac{2006\times 2004+2006-1}{2004\times 2006+2005}\\ =\dfrac{2006\times 2004+2005}{2004\times 2006+2005}\\ =1$

  Trả lời

Viết một bình luận