Môn Toán Lớp 5: Toán Lớp 5: 19,41km2 = m2 22,82 m2 = cm2 9,075hm2 = m2 7,34 m = ..cm 3,06dam =dm 5,2dm2 = cm2 520 m2 = dam2 112 m234cm2 = m2 3ha35m2= h

Môn Toán Lớp 5: Toán Lớp 5: 19,41km2 = m2
22,82 m2 = cm2
9,075hm2 = m2
7,34 m = ..cm
3,06dam =dm 5,2dm2 = cm2
520 m2 = dam2
112 m234cm2 = m2
3ha35m2= ha
2m34cm = ..dm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Toán Lớp 5: 19,41km2 = m2 22,82 m2 = cm2 9,075hm2 = m2 7,34 m = ..cm 3,06dam =dm 5,2dm2 = cm2 520 m2 = dam2 112 m234cm2 = m2 3ha35m2= h”

 1. Giải đáp:
  công thuc
  1KM²=100HA
  1HA=10000M²
  1M²=100DM²
  1M²=10000CM²
  1DAM²=10000M²
  1KM²=1000M
  Toán Lớp 5: 19,41km2 = 19410000 m2
  22,82 m2 = 22820000 cm2
  9,075hm2 = 90750 m2
  7,34 m = 7340cm
  3,06dam = 306 dm
  5,2dm2 = 0,052 cm2
  520 m2 = 5200 dam2
  112 m2 34cm2 = 112,000034m2
  3ha35m2= 3,0035ha
  2m34cm = 20,34 dm
   

  Trả lời

Viết một bình luận