Môn Toán Lớp 5: tổng của hai số là 2011.Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được 4 và dư 6.Tìm hai số đó ?

Môn Toán Lớp 5: tổng của hai số là 2011.Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được 4 và dư 6.Tìm hai số đó ?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: tổng của hai số là 2011.Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được 4 và dư 6.Tìm hai số đó ?”

 1.              Giải:
  $\text{Gọi số lớn và số bé lần lượt là: a và b}$
  $\text{Vì a : b = 4 dư 6}$
  ⇒ a = 4 × b + 6
  $\text{Mà a + b = 2011}$
  ⇒ 4 × b + 6 + b = 2011
  ⇒ b × ( 4 + 1 ) = 2011 – 6
  ⇒ b × 5 = 2005
  ⇒ b = 2005 : 5
  ⇒ b = 401
  ⇒ a = 4 × b + 6 = 4 × 401 + 6 = 1610
  $\text{Vậy số lớn và số bé lần lượt là: 1610 và 401}$
   
  color{teal}{\text{Gửi Tus}}

  Trả lời
 2. Vì lấy số lớn chia số bé ta được thương là 4 dư 6 nên số lớn gấp 4 lần số bé và 6 đơn vị.
  Có sơ đồ
  số bé : |—–|
  số lớn: |—–|—–|—–|—–|—–|
  Số bé là : (2011 – 6) : 5 = 401
  Số lớn là : 2011 – 401 = 1610

  Trả lời

Viết một bình luận