Môn Toán Lớp 5: Trong 7 ngày với mỗi ngày làm việc 8giờ thì 8 người làm được 448 sản phẩm hỏi trong 11 ngày với mỗi ngày làm việc 7giờ thì 12 người làm

Môn Toán Lớp 5: Trong 7 ngày với mỗi ngày làm việc 8giờ thì 8 người làm được 448 sản phẩm hỏi trong 11 ngày với mỗi ngày làm việc 7giờ thì 12 người làm được bao nhiêu sản phẩm(mức làm việc của mỗi người như nhau)

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Trong 7 ngày với mỗi ngày làm việc 8giờ thì 8 người làm được 448 sản phẩm hỏi trong 11 ngày với mỗi ngày làm việc 7giờ thì 12 người làm”

 1. 1 giờ 1 người làm được số sản phẩm là:
  448 : 8 : 8 :7 = 1 ( sản   phẩm )
   Trong 11 ngày mỗi ngày làm việc 7 giờ thì 12 người làm được số sản phẩm là:
  1. 11. 7. 12 =924 ( sản   phẩm )
           Đáp số : …

  Trả lời

Viết một bình luận