Môn Toán Lớp 5: trung bình cộng của hai số lớn hơn số bé 36 đơn vị . vậy số lớn hơn số bé -..

Môn Toán Lớp 5: trung bình cộng của hai số lớn hơn số bé 36 đơn vị . vậy số lớn hơn số bé ……

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: trung bình cộng của hai số lớn hơn số bé 36 đơn vị . vậy số lớn hơn số bé -..”

 1. Giải
  Gọi số bé là A
        Số lớn là B
  Theo bài ra : 
  (A+B):2 = A+36
  A:2 + B:2 = A + 36
  A xx 1/2 + B xx 1/2 = A + 36
  A xx 1/2 + B xx 1/2 – A xx 1/2 = A + 36 – A xx 1/2
  B xx 1/2 = A xx 1/2 + 36
  36 = A xx 1/2 – B xx 1/2
  36 = 1/2 xx (A-B)
  A-B = 36 : 1/2 = 72
  Vậy số lớn hơn số bé 72 đơn vị
   

  Trả lời
 2. #Nado503312
  Giải đáp=Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có sơ đồ :
                số bé : |===|
  số bé + số lớn : |===|—–|===|——|   36 đ/vị TBC
  ⇒ số bé + số lớn = số bé x 2 + 36 x 2
  số bé + số lớn = số bé + số bé + 72
  số lớn = số bé + 72     
  vậy số lớn hơn số bé 72 đơn vị

  Trả lời

Viết một bình luận