Môn Toán Lớp 5: trước đây 5 năm, tuổi mẹ cộng với tuổi an là 40 tuổi. em hãy tính số tuổi của mỗi người hiện nay, biết rằng mẹ sinh an năm mẹ 28 tuổi

Môn Toán Lớp 5: trước đây 5 năm, tuổi mẹ cộng với tuổi an là 40 tuổi. em hãy tính số tuổi của mỗi người hiện nay, biết rằng mẹ sinh an năm mẹ 28 tuổi

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: trước đây 5 năm, tuổi mẹ cộng với tuổi an là 40 tuổi. em hãy tính số tuổi của mỗi người hiện nay, biết rằng mẹ sinh an năm mẹ 28 tuổi”

 1. Vì Mẹ An sinh An năm 28 tuổi
  => An kém Mẹ 28 tuổi.
  Theo thời gian, tuổi của  người sẽ k thay đổi nên hiệu số tuổi của 2 mẹ con k đổi và = 28
  Tuổi của mẹ 5 năm trước là:
            (40+28) :2 = 34 (tuổi)
  Tuổi của mẹ hiện tại là:
            34 + 5 = 39 (tuổi)
  Tuổi của An hiện tại là:
            39 – 28 = 11 (tuổi)
  Vậy, tuổi của mẹ An: 39 tuổi
         tuổi của An: 11 tuổi
  Chúc cậu học tốt, mong cậu vote 5sao, nhấn cảm own và bình chọn câu trl hay nhất nhé<3
  #yng
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Bài giải
  Tuổi của mẹ là An hiện nay là:
  40+5+5=50(tuổi)
  Mẹ sinh An năm mẹ 28 tuổi có nghĩa là mẹ hơn An 28 tuổi
  Tuổi mẹ hiện nay là:
  (50+28):2=39(tuổi)
  Tuổi An hiện nay là:
  50-39=11(tuổi)
            Đáp số: Mẹ: 39 tuổi
                          An: 11 tuổi

  Trả lời

Viết một bình luận