Môn Toán Lớp 5: Viết phân số 3/2 thành 3 số thập phân

Môn Toán Lớp 5: Viết phân số 3/2 thành 3 số thập phân

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Viết phân số 3/2 thành 3 số thập phân”

Viết một bình luận