Môn Toán Lớp 6: 1 + 2 – 3 – 4 + 5 + 6 -7 – 8 + 9 +…+ 402 – 403 – 404 + 405

Môn Toán Lớp 6: 1 + 2 – 3 – 4 + 5 + 6 -7 – 8 + 9 +…+ 402 – 403 – 404 + 405

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 1 + 2 – 3 – 4 + 5 + 6 -7 – 8 + 9 +…+ 402 – 403 – 404 + 405”

 1. Giải đáp:
   1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1 + 2 – 3 – 4 + 5 + 6 -7 – 8 + 9 +…+ 402 – 403 – 404 + 405
  = 1 + (2-3-4+5) + (6-7-8+9) + … + (402 -403-404+405)
  = 1 + 0+ 0 + … + 0
  =1
  @kaff

  Trả lời

Viết một bình luận