Môn Toán Lớp 6: `1` miếng bìa hbh có chu vi `=4m`. Nếu bớt cạnh dài đi `40cm` thì ta đc miếng bìa hình thoi có `S=16dm^2`. Tìm `S` miếng bìa hbh đó?

Môn Toán Lớp 6: `1` miếng bìa hbh có chu vi `=4m`. Nếu bớt cạnh dài đi `40cm` thì ta đc miếng bìa hình thoi có `S=16dm^2`. Tìm `S` miếng bìa hbh đó?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: `1` miếng bìa hbh có chu vi `=4m`. Nếu bớt cạnh dài đi `40cm` thì ta đc miếng bìa hình thoi có `S=16dm^2`. Tìm `S` miếng bìa hbh đó?”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  nửa chu vi
  400 : 2 = 200 (cm)
  Cạnh đáy
  (200 + 40) : 2 = 120 (cm)
  Chiều cao
  120 – 40 = 80 (cm)
  Diện tích
  120 xx 80 = 9600 (cm^2)
  Đ/S:……….
  $@TranDuyAnh345$

  Trả lời

Viết một bình luận