Môn Toán Lớp 6: 100:{250:[450-(4.5 mũ 3 – 2 mũ 2 .25)]} giúp gìii nhoaa

Môn Toán Lớp 6: 100:{250:[450-(4.5 mũ 3 – 2 mũ 2 .25)]}
giúp gìii nhoaa

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 100:{250:[450-(4.5 mũ 3 – 2 mũ 2 .25)]} giúp gìii nhoaa”

 1. Giải đáp: 20
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  100 : { 250 : [ 450 – ( 4 . 5^3 – 2^2 . 25 ) ]}
  = 100 : { 250 : [ 450 – ( 4 . 125 – 4 . 25 ) ]}
  = 100 : { 250 : [ 450 – 4.( 125 – 25 ) ]}
  = 100 : [ 250 : ( 450 – 4  . 100 )]
  = 100 : [ 250 : ( 450 – 400 ) ]
  = 100 : ( 250 : 50 )
  = 100 : 5
  = 20

  Trả lời

Viết một bình luận