Môn Toán Lớp 6: 14.3. Có bao nhiêu số có ba chữ số chia hết cho 9 hoặc là số lẻ?

Môn Toán Lớp 6: 14.3. Có bao nhiêu số có ba chữ số chia hết cho 9 hoặc là số lẻ?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 14.3. Có bao nhiêu số có ba chữ số chia hết cho 9 hoặc là số lẻ?”

 1. Các số có 3 chữ số chia hết cho 9 là : 108,117,126….,981,990,999
  => Dãy chia hết cho 9 bình thường có:
              (999-108):9+1= 100
  Dãy chia hết cho 9 là số lẻ:
            100:2=50
  Vậy có 50 số lẻ có 3 chữ số chia hết cho 9 

  Trả lời
 2. Các số có $3$ chữ số chia hết cho $9$ là : $108,117,126….,981,990,999 $
  Trong đó cứ $1$ số chẵn thì có $1$ số lẻ; bắt đầu bằng số chẵn và kết thúc là số lẻ nên số lượng bằng nhau. 
  Dãy chia hết cho 9 bình thường có:
              $(999-108):9+1=100$
  Dãy chia hết cho 9 là số lẻ:
            $100:2=50$
  Vậy: Dãy số chia hết cho $9$ là: $100$ số
          Dãy số chia hết cho số lẻ là: $50$ số
   

  Trả lời

Viết một bình luận