Môn Toán Lớp 6: 207. Thu gọn các biểu thức sau với x,y Z. a) 7x – 19x +6x; b) (-xy) – xy.

Môn Toán Lớp 6: 207. Thu gọn các biểu thức sau với x,y Z.
a) 7x – 19x +6x; b) (-xy) – xy.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 207. Thu gọn các biểu thức sau với x,y Z. a) 7x – 19x +6x; b) (-xy) – xy.”

Viết một bình luận