Môn Toán Lớp 6: x+23 /40 +x = 6 /8 TÌM X

Môn Toán Lớp 6: x+23 /40 +x = 6 /8
TÌM X

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: x+23 /40 +x = 6 /8 TÌM X”

 1. x + 23/40 + x = 6/8
  x  . 2 + 23/40 = 6/8
  x  . 2               = 6/8 – 23/40
  x  . 2               = 7/40
  x                      = 7/40 : 2
  x                      = 7/80
  Vậy x = 7/80
   

  Trả lời

Viết một bình luận