Môn Toán Lớp 6: 281+(-333)-(23-17-10) cíu

Môn Toán Lớp 6: 281+(-333)-(23-17-10)
cíu

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 281+(-333)-(23-17-10) cíu”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  281 + ( – 333 ) – ( 23 – 17 – 10 )
  = 281 – 333 – 23 + 17 + 10
  = – ( 333 – 281 ) – 23 + 17 + 10
  = – 52 – 23 + 17 + 10
  = – 75 + 17 + 10
  = – ( 75 – 17 ) + 10
  = -58 + 10
  = – ( 58 – 10 )
  = -48
  ~nhungan~

  Trả lời

Viết một bình luận