Môn Toán Lớp 6: (-47)-(5+x)=19 cíuuu

Môn Toán Lớp 6: (-47)-(5+x)=19
cíuuu

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: (-47)-(5+x)=19 cíuuu”

Viết một bình luận