Môn Toán Lớp 6: |5-6x|=|4-7x|==–

Môn Toán Lớp 6: |5-6x|=|4-7x|…………………………..

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: |5-6x|=|4-7x|==–”

 1. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết:
   |5-6x|=|4-7x|
  TH 1:
  5-6x=4-7x
  ⇒ -6x+7x=4-5
  ⇒ x=-1
  TH 2:
  5-6x=-(4-7x)
  ⇒ 5-6x=7x-4
  ⇒ -6x-7x=-4-5
  ⇒ -13x=-9
  ⇒ x=9/13
  Vậy x={-1;9/13}

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
        | 5 – 6x | = | 4 – 7x |
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}5-6x=4-7x\\5-6x=-4+7x\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}7x-6x=-5+4\\-7x-6x=-5-4\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=-1\\-13x=-9\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=\frac{9}{13} \end{array} \right.\) 
  Vậy x = { -1 ; 9/13 }
  Chúc bạn học tốt^^
  $#Chiến$

  Trả lời

Viết một bình luận