Môn Toán Lớp 6: 507 – {200 + [(59 – 57)^3 .7] : 4}

Môn Toán Lớp 6: 507 – {200 + [(59 – 57)^3 .7] : 4}

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 507 – {200 + [(59 – 57)^3 .7] : 4}”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   507 – {200 + [(59 – 57)^3 . 7]:4}
  = 507 -{200 + [2^3 . 7] : 4}
  = 507 – {200 + [8.7] : 4}
  = 507 – {200 + 56 : 4}
  = 507 – {200 + 14}
   =507 – 214
  = 293
  @ngocdiep

  Trả lời

Viết một bình luận