Môn Toán Lớp 6: 606,4453125 xấp xỉ bao nhiêu? 472,738483 xấp xỉ bao nhiêu? tìm x: x2 – 81 = 0

Môn Toán Lớp 6: 606,4453125 xấp xỉ bao nhiêu?
472,738483 xấp xỉ bao nhiêu?
tìm x:
x2 – 81 = 0

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 606,4453125 xấp xỉ bao nhiêu? 472,738483 xấp xỉ bao nhiêu? tìm x: x2 – 81 = 0”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  606,4453125 ≈ 606
  text{Vì 4 < 5 nên làm tròn xuống
  472,738483 ≈ 473
  text{Vì 7 > 5 nên làm tròn lên
  text{tìm x:
  x^2 – 81 = 0
  ->  x^2 = 81
  -> x^2 = 9^2
  -> x = 9
  text{Vậy x = 9
  @hk10

  Trả lời

Viết một bình luận