Môn Toán Lớp 6: _____ *81* chia hết cho 2,3,5,9. Tìm *

Môn Toán Lớp 6: _____
*81* chia hết cho 2,3,5,9. Tìm *

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: _____ *81* chia hết cho 2,3,5,9. Tìm *”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\overline{^*81^*}$vdots2;3;5;9
  Do: $\overline{^*81^*}$vdots2;5
  $\overline{^*81^*}$=>$\overline{*810}$
  Khi:
  *=0(loại)
  *=1
  $\overline{^*81^*}$=>$\overline{^*810}$=>1+8+1+0=10(Loại)
  *=2
  $\overline{^*81^*}$=>$\overline{^*810}$=>2+8+1+0=11(Loại)
  *=3
  $\overline{^*81^*}$=>$\overline{^*810}$=>3+8+1+0=12(Loại)
  *=4
  $\overline{^*81^*}$=>$\overline{^*810}$=>4+8+1+0=13(Loại)
  *=5
  $\overline{^*81^*}$=>$\overline{^*810}$=>5+8+1+0=14(Loại)
  *=6
  $\overline{^*81^*}$=>$\overline{^*810}$=>6+8+1+0=15(Loại)
  *=7
  $\overline{^*81^*}$=>$\overline{^*810}$=>7+8+1+0=16(Loại)
  *=8
  $\overline{^*81^*}$=>$\overline{^*810}$=>8+8+1+0=17(Loại)
  *=9
  $\overline{^*81^*}$=>$\overline{^*810}$=>9+8+1+0=18(Chọn)
  Vậy dấu * thứ nhất được thay thế bằng chữ số:0
          Dấu * thứ hai được thay thế bằng chữ số:9

  Trả lời
 2.  Ở đây mình gọi dấu * bên trái là x, dấu * bên phải là y cho dễ phân biệt nhé      
          } x81y chia hết cho 2 }
  x81y }                                  } *810
          } x81y chia hết cho 5 }

  x810} x810 chia hết cho 3 và 9 } x + 8 + 1 + 0 chia hết cho 3 và 9

  Nên, x ∈ { 9 }

  Vậy x ∈ { 9 } và y ∈ { 0 }

         

  Trả lời

Viết một bình luận