Môn Toán Lớp 6: a) 203 – ( x – 2 ) = 57

Môn Toán Lớp 6: a) 203 – ( x – 2 ) = 57

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: a) 203 – ( x – 2 ) = 57”

 1. Giải đáp:
  a) 203 – (x-2) = 57
  x-2 = 203 – 57
  x-2=146
  x=146+2
  x=148
  Vậy x=148
  Áp dụng
  – Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu
  – Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận