Môn Toán Lớp 6: a) 3,45-5,7+8,55 tính Một cách hơp lí b)(2,6-2,6.3):(1,153+1,447)

Môn Toán Lớp 6: a) 3,45-5,7+8,55 tính Một cách hơp lí
b)(2,6-2,6.3):(1,153+1,447)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: a) 3,45-5,7+8,55 tính Một cách hơp lí b)(2,6-2,6.3):(1,153+1,447)”

Viết một bình luận