Môn Toán Lớp 6: ai trả lời thì mình cho 5* và TLHN nha!!!! Tìm n 27-5n chia hết cho n+3

Môn Toán Lớp 6: ai trả lời thì mình cho 5* và TLHN nha!!!!
Tìm n
27-5n chia hết cho n+3

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: ai trả lời thì mình cho 5* và TLHN nha!!!! Tìm n 27-5n chia hết cho n+3”

 1. Ta có: 27 – 5n = -5n – 15 + 12 = -5(n + 3) + 12
  Để 27 -5n \vdots n + 3 thì
  12 \vdots n + 3
  => n + 3 \in (12)
  => n + 1 \in {1,2,3,4,6,12}
  => n \in {0,1,2,3,5,11}
  Vậy n \in {0,1,2,3,5,11} thì 27 – 5n \vdots n + 3
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận